Pokud projekt není schopný dostát svým závazkům, vrátí Everfund peníze dárcům?

Ne. Everfund nenese zodpovědnost za dokončení projektu ani nezajišťuje vrtaky peněz. Všechny transakce jsou přímo mezi autorem a dárcem. V momentě ukončení kampaně byly všechny peníze po odečtení poplatků převedeny na účet projektu.