Ověřuje někdo identitu tvůrce projektu? jak si mohu být jist, že je tím, za koho se vydává?

Everfund zajišťuje ověření identity autorů projektů v momentě dosažení cílové částky z důvodu identifikace příjemce platby.