Kontroluje Everfund projekty předtím, než jsou zveřejněné?

Před zveřejněním každý projekt projde redakční kontrolou z hlediska, zda má všechny náležitosti projektu a neporušuje pravidla z hlediska "co na Everfund nepatří". Everfund nekontroluje, zda jsou uvedené údaje pravdivé a zda tvůrce je schopen dostát svým cílům. Tato zodpovědnost patří samotnému tvůrci.