Kdo může být partnerem Everfundu?

Partnerem může být jakákoli fyzická nebo právnická osoba, která má zájem být spojena s Everfundem. Jsou různé úrovně partnerství.