Kdo je zodpovědný za dokončení projektu tak, jak je popsán?

Zodpovědnost za obsah a cíl projektu a jejich naplněnní leží plně na tvůrci projektu.Everfund nijak nezasahuje ani nezaopovídá za vývoj a práci na projektu. Jsou to podporovatelé (vy), kteří svým rozhodnutím dávají důvěru projektu a jeho tvůrce.