Je tvůrce právně povinen dostát svým závazkům, které slíbil v projektu?

Ano. Je to jako by jste se domluvili, že jedna strana udělá to a to a druhá strana na oplátku udělá to a to. Zodpovědnost dostát svým slibům leží plně na autorovi projektu, Everfund nemá na tomto žádný podíl. Vedeme autory projektů, aby stanovovali reálné cíle a upřímně a transparentné komunikovali s podporovateli o vývoji projektu, aby v případě potíží byla zřejmá jejich upřímná snaha. Podporovatelům doporučujeme, aby byli trpěliví nicméně trvali na splnění slibů. Podle pravidel mohou podporovatelé požadovat po autorovi slíbenou odměnu nebo vrácení peněz v případě, že projekt nedotáhne do konce. Věříme, že podporovatelé toto použijí pouze v případě, kdy maji pocit, že autor se upřímně nesnažil a že to byl podvod.