Co se stane s penězi projektu, který nedosáhl cílové částky?

Peníze jsou vráceny podporovatelům.