Co podporovatel dostane za svou podporu?

Ten, kdo podpoří vznik a realizaci projektu, se stane stavá jistým způsobem součástí samotného procesu a je informován o průběhu projektu. Podle výše podpory dostává také od tvůrce odměnu, která je spjata s výstupem projektu - např. CD, vstupenku na představení, tričko, večeře s autorem a pod. Nejhodnotnější odměnou mu však je dobrý pocit, že díky němu tento projekt mohl vzniknout.