Co je Everfund?

Everfund je platforma, která podporuje tvořivost. Everfund umožňuje realizovat projekty, které by jinak nevznikly. Everfund propojuje lidi, kteří mají nápad a projekt a nemají potřebné zdroje, s těmi, kteří mají chuť podpořit dobrou myšlenku. Zdroji myslíme vedle peněz také dovednosti, čas, movité i nemovité věci. Umožňujeme všem podílet se na kreativitě. Everfund zapojuje i velké partnery z privátní sféry.